Sondy, dysze do gazowarek

do urządzeń gazujących szyby zespolone (szybko- i wolnonapełniających)
DAX-F30 Dysza napełniająca 3,0 mm (wszystkie urządzenia)
DAX-F35 Dysza napełniająca 3,5 mm (wszystkie urządzenia)
DAX-F40 Dysza napełniająca 4,0 mm (wszystkie urządzenia)
DAX-A30 Dysza odsysająca 3,0 mm (urządz. szybkogazujące)
DAX-A35 Dysza odsysająca 3,5 mm (urządz. szybkogazujące)
DAX-A40 Dysza odsysająca 4,0 mm (urządz. szybkogazujące)
DAX-S30 Dysza napowietrzająca 3,0 mm (urządz. wolnogazujące)
DAX-S35 Dysza napowietrzająca 3,5 mm (urządz. wolnogazujące)
DAX-S40 Dysza napowietrzająca 4,0 mm (urządz. wolnogazujące)